REGULAMENT OFICIAL PENTRU CAMPANIILE DE STIMULARE A VANZARILOR INCENTIVATE CU “TICHETE  CADOU ”

 

SECTIUNEA 1: ORGANIZATORUL 

1.1.     Organizatorul Campaniei "Tichete cadou pentru stimularea vanzarilor" (denumita in continuare Campanie) este S.C. HYLLAN PHARMA R.L. (in continuare numit Hyllan), cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor 11 A, Sector 3, cod unic de inregistrare RO21293833, numar inregistrare la Registrul Comertului J40/4681/2007.

1.2.     Campaniile se vor desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare Regulamentul) care este obligatoriu pentru toti

1.3.     Regulamentul este intocmit si poate fi vizualizat public prin vizitarea site-ului www.hyllan.ro

1.4.     Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga durata a Campanieipe site-ul www.hyllan.ro

1.5.     HYLLAN PHARMA SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei urmand ca aceste modificari sa fie facute pe site-ul www.hyllan.ro

 

SECTIUNEA 2: DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

2.1.     Campaniile se desfasoara pe perioada anului 2019 inclusiv, cu posibilitate de

2.2.     Campaniile se desfasoara la nivel national.

2.3.     Gamele de produse care fac parte din Campanii, perioadele de valabilitate si conditiile specifice fiecarei incentivari sunt prezentate in anexe.

 

SECTIUNE 3: DREPTUL DE PARTICIPARE SI PARTICIPANTI 

3.1.     Campaniile de marketing are ca rol stimularea vanzarilor produselor organizatorului. La Campanie poate participa orice persoana juridica sau persoane fizica, angajati ai firmelor care au relatii comerciale cu Organizatorul in perioada mai sus mentionata, cu domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei denumit in continuare Participant.

3.2.     Participarea la fiecare Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament de catre participanti.

3.3.     Pentru a participa la Campanie fiecare persoana juridica, distribuitor al produselor prezentate in anexe, trebuie sa atinga targetul de vanzari detaliat in anexe.

 

SECTIUNEA 4: MECANISM CAMPANIE 

4.1.      In cadrul fiecarei Campanii, pentru o stimulare rationala a vanzarilor, participantii vor beneficia    de tichete cadou proportional cu volumul de vanzari inregistrat fara TVA, iar acordarea acestora se va face doar daca campania a depasit targetul de vanzari comunicat fiecarei Campanii.          

 4.2.     Campaniile pot fi:

  • Campanii de Sell in  

Sunt Campanii promotionale de stimulare a vanzarii de produse adresate partenerilor, persoane juridice: farmacii independente, farmaciide lant regional, national sau distribuitori. Tichetele cadou sunt acordate direct catre client in schimbul unor achizitii cel putin egale cu pragul minim (valoric/cantitativ) stabilit pentru fiecare campanie/produs in parte conform Anexa la Regulamentul oficial. 

  • Campanii de Sell out

Sunt Campanii promotionale de fidelizare si motivare prin mecanismul de  loializare de brand prin recomandare. Tichetele cadou sunt acordate persoanelor fizice cu calitatea de salariat al unei farmacii care este partener de afaceri al Hyllan.

Pentru sustinerea pe termen lung a partenerilor si identificarea unor oportunitati de piata in care ambele parti sunt interesate, s-a creat o platforma prin care partenerii urmeaza sa primeasca puncte in urma urma incarcarii unui raport de tranzactii – sell-out distributie directa sau prin PV de predare buline desprinse de pe fiecare cutie vanduta de produs care se afla intr-o campanie de stimulare a vanzarilor.

Prin aceasta platforma se faciliteaza accesul personalului din farmacie la programe educationale de instruire privind utilizarea rationala documentata stiintific a produselor Hyllan, a substantelor active componente, accesul la materiale stiintifice publicate in revistele de specialitate despre produsele Hyllan, precum si materiale informative privind o promovare echitabila si obiectiva conform  ariei de interes a pacientilor.

Acestia vor primi puncte pe care le cuantifica in tichete cadou.

Tichetele cadou sunt acordate individual in baza PV de predare buline aferente produselor pentru care se deruleaza campania ( in cazul clientilor care nu acceseaza platforma se pot face derogari si premiul se poate acorda pe baza dovezilor de vanzare catre consumatorul final emise de catre sistemul contabil al clientului – raport de vanzari – ce sunt validate de reprezentantul clientului si validate deasemenea prin achizitiile facute de catre client)

 4.3.     Perioadele de aplicare ale Campaniilor sunt specificate in Anexe

 4.4.     Tichetele vor fi oferite intr-un termen de 10 zile lucratoare de la validarea respectarii conditiilor stabilite pentru fiecare Campanie pana la cererea acestora expresa de catre participant. Dovada atingerii plafonului de vanzare se va face prin cumularea sumelor facturilor fiscale emise de Hyllan catre persoanele juridice participante la Campanie.

Tichetele cadou vor fi trimise de organizator Participantilor impreuna cu un proces verbal de predare primire, care va fi semnat de reprezentantul companiei, stampilat si trimis inapoi Organizatorului. Beneficiarii premiilor in Tichete cadou nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani.

 4.5.     Edenred este un bon valoric usor de folosit intr-o retea de 65.000 de magazine afiliate din intreaga tara. Lista completa a magazinelor si centrelor afiliate Smart Pass se regaseste accesand edenred.ro .

 4.6.     Tichetele cadou sunt nenominale, valoarea fiecarui tichet cadou este egala cu 10

 4.7.     Hyllan isi rezerva dreptul de a nu acorda tichete firmelor participante la campanie sau angajatilor participantilor care au intarzieri in plata facturilor si/sau care fac retur

 

SECTIUNE 5: TAXE SI IMPOZITE 

5.1.     Organizatorul se obliga doar pentru Tichetele cadou acordate in Campaniile de Sell Out, tichete care sunt acordate angajatilor unei farmacii partener de afaceri cu Hyllan  sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul de 10% datorat pentru veniturile obtinute de persoanele fizice conform prevederilor referitoare la impozitul pe venit din Codul Fiscal; orice alte obligatii de orice natura ar fi ele, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNE 6: INTRERUPEREA, MODIFICARE, SUSPENDAREA SAU INCETAREA CAMPANIEI 

6.1.    O Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Hyllan decide. De asemenea Hyllan isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata unei Campanii si va face public acest lucru.

6.2.        Orice actiune dintre cele mai sus enumerate va fi facuta publica prin publicare pe site-ul www.hyllan.ro

 

SECTIUNE 7: LITIGII 

7.1.     Prin participarea la orice Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenelor si conditiilor prezentului Regulament

7.2.     Orice litigiu aparut intre Hyllan si participantii la Campanii, va fi solutionat pe cale amiabila; in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane

 

Organizatorul CAMPANIEI “TICHETE CADOU” este SC HYLLAN PHARMA. SRL  

 

 

reprezentata de  Director General

Schiopu Dan Traian

 

 

Positive SSL